ZASADY REZERWACJI

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00.

Rezerwacje

1. Rezerwacja może zostać zgłoszona telefonicznie, internetowo.

2. Dokonanie wpłaty zadatku jest potwierdzeniem zawarcia umowy handlowej o świadczenie usług turystycznych. Rezerwując pobyt wchodzą Państwo w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z naszą firmą. Podstawę prawną wiążącą strony stanowi Ustawa o usługach turystycznych

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w uzgodnionym terminie /nie dłuższym niż 3 dni/ w wysokości co najmniej 20% ceny pobytu, jednak nie mniej niż cena pobytu dwudniowego.

4. Zadatek należy wpłacić na konto podane w danych do przelewu.

5. Brak wpływu zadatku w uzgodnionym terminie oznacza rezygnację z rezerwacji.

6. Wynagrodzenie za zamówione usługi turystyczne, pomniejszone o wartość zadatku, należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką w recepcji względnie przelewem bankowym na rachunek bankowy.

7. Brak potwierdzenia dokonania pełnej zapłaty należnego wynagrodzenia najpóźniej w dniu przyjazdu /chyba, że strony uzgodniły inaczej/ uprawnia do natychmiastowego odstąpienia od umowy i wstrzymania realizacji świadczeń, będących przedmiotem umowy o świadczenie usług turystycznych.

Rezygnacja z rezerwacji

1. Możecie Państwo w każdym czasie zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji lub pobytu, jednak w każdym przypadku tracicie Państwo wniesiony zadatek.

2. Utrata zadatku może nastąpić także, jeśli bez uzgodnień w dniu przyjazdu nie dokonacie Państwo pełnej zapłaty, a firma skorzysta z przysługującego mu prawa do natychmiastowego odstąpienia od zawartej umowy.

Cennik

Nasza oferta jest zróżnicowana w zależności od pokoju i pory roku.

Sezon Wysoki

24.06 – 31.08

Apartament nr 1

550zł / doba

Apartament nr 3

480zł / doba

Apartament nr 5

480zł / doba

Apartament nr 6

480zł / doba

Apartament nr 7

500zł / doba

Apartament nr 8

500zł / doba

Pokój Kameralny

240zł / doba

Pokój 2+1

380zł / doba

Sezon Średni

01.05 – 24.06, 01.09 – 30.09

Apartament nr 1

450zł / doba

Apartament nr 3

400zł / doba

Apartament nr 5

400zł / doba

Apartament nr 6

400zł / doba

Apartament nr 7

400zł / doba

Apartament nr 8

400zł / doba

Pokój Kameralny

220zł / doba

Pokój 2+1

300zł / doba

Sezon Niski

01.09 – 30.04

Apartament nr 1

400zł / doba

Apartament nr 3

300zł / doba

Apartament nr 5

300zł / doba

Apartament nr 6

300zł / doba

Apartament nr 7

300zł / doba

Apartament nr 8

300zł / doba

Pokój Kameralny

200zł / doba

Pokój 2+1

280zł / doba

Informacje dodatkowe

Dodatkowa osoba w apartamencie / pokoju

70zł / doba

Opłata za łóżeczko dziecięce

10zł / doba

Opłata za psa (małego)

10zł / doba

Korzystanie z pralki

8zł / pranie

Parking płatny